EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ  (04.CİLD)

 

 

   

CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

04. CİLD (BEHÂEDDÎN KIŞLAKÎ - DEDEBAĞ DEDE)

B

...

BEHÂEDDÎN KIŞLAKÎ

BEHÂEDDÎN BİN LÜTFULLAH

BEHÂEDDÎN MECZÛB EL-KÂDİRÎ

BEHÂEDDÎN VELED

BEHÂEDDÎN VELED

BEHÂEDDÎN ZEKERİYYÂ (Muhammed bin Kutbüddîn)

BEHÂEDDÎNZÂDE (Muhyiddîn Muhammed bin Behâeddîn)

BEHİŞTÎ

BEHLÜL-İ DÂNÂ

BEHRULLAH EFENDİ

BEHZÂT-I VELÎ

BEKÂ BİN BATÛ

BEKÂ BİN MAHLED

BEKR BİN ABDULLAH MÜZENÎ

BEKR EL-MECZÛB

BEKR BİN ÖMER FERSÂNÎ

BEKR SIDKI VİSÂLİ

BEKRÎ

BEKRÎ (Ebü'l-Mekârim)

BENÂ KUREŞÎ

BENLİ SULTAN

BENNÂN EL-HAMMÂL

BERBEHÂRÎ

BERDEÎ SULTAN

BERGAMALI HACI İBRÂHİM EFENDİ

BERK

BEŞİK BABA

BEŞİR AĞA

BEŞİR AĞA

BEŞİR-İ EBŞİR

BEYZÂDE EFENDİ

BEYZÂDE HACI MEHMED NÛRİ EFENDİ

BEYZÂDE MUSTAFA AHISKALI

BÎBÎ CEMÂL HÂTUN

BÎBÎ HACERE HANIM

BİLÂL-İ MA'RİBÎ

BİLÂL BİN SA'D

BİRGİVÎ

BİŞR-İ HÂFÎ

BİŞR BİN MANSÛR ES-SÜLEYMÎ

BORANLI MUSTAFA BABA

BOSNALI ABDULLAH EFENDİ (Abdullah-ı Rûmî)

BOSTAN ÇELEBİ

BOSTANCI BABA

BUHÂRÎ

BURHÂNEDDÎN MUHAKKIK TİRMİZÎ

BURHÂNEDDÎN BİN MUHAMMED EĞRİDİRÎ

BUSAYRÎ (Muhammed bin Saîd bin Hammâd)

BÜNDÂR BİN HÜSEYİN ŞİRÂZÎ

C

CABBÂR DEDE

CÂBİR BİN ZEYD

CÂFER BİN ABDÜRRAHÎM KİLÂÎ

CÂFER BİN AHMED ES-SERRÂC

CÂFER EFENDİ

CÂFER-İ HULDÎ

CÂFER HUZÂ

CÂFER MEKKÎ

CÂFER-İ SÂDIK

CÂFER-İ SÂDIK BİN ALİ AYDERÛSÎ

CÂFER BİN SÜLEYMÂN DÂBİÎ

CÂKÎR EL-KÜRDÎ

CÂMÎ AHMED DEDE

CÂRULLAH VELİYYÜDDÎN EFENDİ

CEBE ALİ

CELÂL ALİ DEDE

CELÂL TEHÂNİSERÎ

CELÂLEDDÎN-İ DEVÂNÎ

CELÂLEDDÎN EBÛ YEZİD PÜRÂNÎ

CELÂLEDDÎN-İ HİNDÎ (Kutb-i Rabbânî, Kebîr-ül-Evliyâ)

CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ

CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ (Menkîbeler)

CELÂLEDDÎN TEBRÎZÎ

CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ

CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ

CEMÂL HALÎFE

CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ

CEMÂLEDDÎN EZHERÎ

CEMÂLEDDÎN HANSEVÎ

CEMÂLEDDÎN MAHMÛD HULVÎ

CEMÂLEDDÎN-İ UŞŞÂKÎ

CEMEL ALİ DEDE (Turut)

CERRÂHZÂDE

CEVHERE BERÂSİYYE

CEZÎRÎ

CEZÛLÎ

CİHANGİRLİ HASAN EFENDİ

CÜBEYR BİN NÜFEYR

CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ

Ç

ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDÎN PAŞA

ÇELEBİ ABDÜLCELÎL

ÇELEBİ ÂRİF KÜÇÜK

ÇELEBİ BUSTAN

ÇELEBİ CEMÂLEDDÎN

ÇELEBİ FERRUH

ÇELEBİ HALÎFE

ÇELEBİ HÜSÂMEDDÎN

ÇELEBİ HÜSREV

ÇERKEZ ŞEYHİ

ÇIRAĞ-I DEHLİ

ÇOMAK DEDE

D

DAHMEL BİN ABDULLAH

DA'LEC BİN AHMED

DÂRENDELİ MUHAMMED HİLMİ EFENDİ

DÂRENDELİ ÖMER RIZÂÎ

DÂVÛD BİN A'ZEB

DÂVÛD-İ HALVETÎ

DÂVÛD-İ İSKENDERÎ

DÂVÛD-İ KAYSERÎ

DÂVÛD SAMADÎ

DÂVÛD BİN SEYYİD EL-HÜSEYNÎ

DÂVÛD-İ TÂÎ

DAYGAM BİN MÂLİK

DEDE HALÎFE

DEDE MOLLA

DEDE ÖMER RÛŞENÎ

DEDEBAĞ DEDE