EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ  (07.CİLD)

 

 

   

CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

07. CİLD (HASAN-I BASRÎ - KOCABIYIK EREN DEDE)

H

...

HASAN-I BASRÎ

HASAN CAN

HASAN DEDE

HASAN DEDE

HASAN EBÛ HALÂVE EL-GAZZÎ

HASAN FEYZİ EFENDİ

HASAN HİLMİ EFENDİ

HASAN HÜSÂMEDDÎN UŞÂKÎ

HASAN SEKR DIMAŞKÎ

HASAN SEZÂÎ

HASÎRÎZÂDE (Şeyh Ahmed Muhtar Efendi)

HÂŞİMÎ EMÎR OSMAN

HÂTİM-İ ESAM

HATTAT HÂFIZ OSMAN EFENDİ

HAYÂT BİN KAYS EL-HARRÂNÎ

HAYREDDÎN HALİL BİN KÂSI

HAYR-ÜN-NESSÂC

HELVACI DEDE

HIDIR BABA

HIDIRLIK DEDE

HIFNÎ (Hafnâvî)

HIZIR ÇELEBİ (Hızır Bey)

HİDÂYETULLAH ERBİLÎ

HİMMET EFENDİ

HOCA SÂDEDDÎN EFENDİ

HOCAZÂDE

HUCVÎRÎ

HUYSUZ (HIRÇIN) BABA

HUZEYFETÜ'L-MER'ÂŞÎ

HÜBEYRET-ÜL-BASRÎ

HÜSÂMEDDÎN MÜLTÂNÎ

HÜSÂMEDDÎN NAKŞÎ

HÜSÂMEDDÎN PÂRİSÂ BELHÎ

HÜSEYİN BİN AHMED EL-MÛSULÎ

HÜSEYİN DEDE

HÜSEYİN HULÛSÎ EFENDİ (Üzüm Dedesi)

İ

İBN-İ ÂBİDÎN

İBN-İ ÂRİF

İBN-İ ATÂ

İBN-İ ATÂULLAH

İBN-İ AYDERÛSÎ

İBN-İ CEVZÎ

İBN-İ FÂRİD

İBN-İ HAFÎF

İBN-İ KAVVÂM

İBN-İ MUHAYRIZ

İBN-İ NÜCEYD

İBN-İ SEMMÂK

İBN-İ ÜSTÂD-ÜL-A'ZAM

İBN-İ VEFÂ (Ali bin Muhammed)

İBRÂHİM BİN ALİ EL-A'ZEB

İBRÂHİM ARVÂSÎ

İBRÂHİM DESÛKÎ

İBRÂHİM BİN EDHEM

İBRÂHİM EFENDİ (Aşçı Dede)

İBRÂHİM EFENDİ (Mevlânâ Seyyid İbrâhim)

İBRÂHİM GÜLŞENÎ

İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ

İBRÂHİM-İ HAVVÂS

İBRÂHİM HAYRÂNÎ

İBRÂHİM KABÂDÎ

İBRÂHİM MEDENÎ

İBRÂHİM ŞİRVÂNÎ

İBRÂHİM TENNÛRÎ

İDRİS-İ MUHTEFÎ

İĞNECİ BABA

İMÂM-I A'ZAM EBÛ HANÎFE

İMÂM BABA

İMÂM EFENDİ

İMÂM-I RABBÂNÎ

ÎSÂ BABA

ÎSÂ DEDE

ÎSÂ DEDE

ÎSÂ GEYLÂNÎ

İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ

İSMÂİL SİRÂCEDDÎN ŞİRVÂNÎ

İSMÂİL SİRÂCEDDÎN-İ ŞİRVÂNÎ

İSMÂİL ŞİRVÂNÎ

İZMİRLİ OSMAN NÛRİ EFENDİ

İZZEDDÎN TÜRKMÂNÎ

K

KABAŞA

KA'B-ÜL-AHBÂR

KABÛLÎ MUSTAFA EFENDİ

KÂDI MUHAMMED ZÂHİD

KALBURCU ŞEYHİ (Ahmed Dede)

KANADIKIRIKZÂDE ALİ EFENDİ

KANADIKIRIKZÂDE MUSTAFA EFENDİ

KARA ŞEMS (Şemseddîn Ahmed Sivâsî)

KARABAŞ ALİ EFENDİ

KARABAŞ SULTAN

KARACAAHMED SULTAN

KARACAAHMED SULTAN

KARAHİSÂRÎ ABDÜRRAHÎM EFENDİ

KÂSIM AYNÎ

KÂSIM ÇELEBİ

KÂSIM HALÎFE

KÂSIM BİN MUHAMMED

KAVUKÇU ALİ DEDE

KAYREVÂNÎ (Abdullah bin Ebî Zeyd)

KAYYÛM-İ CİHÂN MUHAMMED SEYFULLAH

KAYYÛM-İ ZAMAN

KÂZERÛNÎ

KEMAL ÜMMÎ

KERÎMÜDDÎN BÂBÂ HASAN EBDÂLÎ

KESİKBAŞ DEDE

KEŞŞAF HOCA

KEVSERÎ

KIBRISLI HÂFIZ ALİ EFENDİ

KIBRISLI İBRÂHİM SIDKI EFENDİ

KILIÇ DEDE

KILIÇ DEDE

KILIÇLI ALİ EFENDİ

KIRKLAR DEDE

KIYAK BABA

KOCABIYIK EREN DEDE