CLD       ALFABE       KONU       KABR- ERFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

ÎSÂ GEYLÂNÎ

Ubeydullah Kaşgri'den sonra İstanbul Eyp'te bulunan Kaşgr Derghı'nda imam olarak vazifelendirilmiştir. 1770'de şeyhliğe getirilmiş olup yirmi dört yıl vz ve nasihatleri ile insanlara faydalı olduktan sonra 1794'de doksan yaşında veft etmiştir.

Kaşgr Derghında bulunan trbesi Sultan Ünc Selm Han tarafından yaptırılmıştır. Veftından sonra yerine Abdullah Kaşgr'nin dmdı Çelebi Mehmed geti.