CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

İSMÂİL SİRÂCEDDÎN-İ ŞİRVÂNÎ

Sadrâzam Şirvânizâde Rüşdi Paşanın babasıdır. Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî ve Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin sohbetlerinde bulunmuş, Amasya'da yıllarca ilim yaymış büyük bir velîdir. On sekizinci yüzyılın sonları ile on dokuzuncu yüzyılın başlarında yaşamıştır. Türbesi, Amasya Şamlar mahallesinin üst tarafındadır. Şamlar türbesi adıyla anılan türbedeki diğer kabirler; oğlu eski İstanbul kâdısı Seyyid Ahmed Hulûsi Efendi ile dâmâdı Hacı Îsâ Rûhî Efendiye âittir.