CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

MAHREZ BİN HALEF

Tunusta yetişen velî ve Mâlikî mezhebi fıkıh alimi. İsmi Mahrez bin Halef bin İsmâil bin Yezbû bin Hanzala bin Yezîd Abdurrahmân bin Ebû Bekr'dir. 953 senesinde Avyara kasabasında doğdu. İlimde yetiştikten sonra hayatını Kur'ân-ı kerîm, fıkıh ve diğer ilimlerle ilgili hususları insanlara anlatmakla sürdürdü. Medrese hâline getirdiği evinde yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Tunus ve çevresindeki şehirlerde Ehl-i sünnet îtikâdının öğretilmesinde ve yayılmasında da rehberlik yaptı. Ömrünün son otuz senesini o devirde yayılmakta olan Fâtımî râfizîlerine karşı bizzat silahla mücâdele etmekle geçinen Mahrez bin Halef hazretleri 1032 yılında râfızî sapıklarınca şehîd edildi. Türbesi Tunus'ta kendi adıyla anılan caminin karşısındaki medresededir.