CŻLD       ALFABE       KONU       KABR-Ż ŽERŻFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

MEVLÂNÂ KÂSIM ALİ BEDAHŞÎ

Hindistan’da yetişen büyük velīlerden. İsmi, Mevlānā Kāsım Ali Bedahşī olup, önceleri Hāce Muhammed Bākī-billah hazretlerinin talebelerinden iken, terbiyesi ve bu yolda yetişmesi, İmām-ı Rabbānī hazretlerine havāle olunanlardandır. Doğum ve vefāt tārihleri tam olarak tesbit edilememiş ise de onyedinci asrın ortalarında vefāt etmiş olduğu bilinmektedir.

Mevlānā Kāsım Ali önceleri Hāce Muhammed Bākī-billah hazretlerinin talebelerinden idi. Hāce hazretleri, onun terbiyesini, mānevī olarak yetişmesini, İmām-ı Rabbānī hazretlerine havāle etmiş, o da Mevlānā’nın yetişmesi iēin ēok gayret etmiştir. İmām-ı Rabbānī, Bākī-billah hazretlerine gönderdiği bir mektupta Mevlānā’nın hālini şöyle anlatır: “Mevlānā Kāsım’ın hāli daha iyidir. Hāllere gark oluyor ve kendini unutuyor. Adımını bütün cezbe makamlarından yukarıya attı...”

Yine İmām-ı Rabbānī, Bākī-billah hazretlerine yazdığı başka bir mektubunda: “Mevlānā Kāsım Ali’nin herkesi en yüksek makāma ulaştırmaktan nasībi vardır. Herşeyin doğrusunu yine Allahü teālā bilir.” diye yazmıştır.

İmām-ı Rabbānī hazretlerinin Mektūbāt’ının birinci cild, 118. mektubu Mevlānā Kāsım Ali’ye yazılmış olup şöyledir:”Bizi sevenlerden Mevlānā Kāsım Ali’nin yolladığı mektup geldi. İēindekiler anlaşıldı. Fussilet sūresinin 46. āyet-i kerīmesinde meālen: “İyi iş yapan kendine iyilik etmiş olur. Kötülük yapan da, kendine etmiş olur.” buyruldu. Hāce Abdullah-ı Ensārī buyurdu ki: “Yā Rabbī! Her kimi helāk etmek istersen, bizim üzerimize saldırtırsın.”

Fārisī beyt tercümesi:

 

Korkarım ki, dertlilere gülenler,

Tard olurlar, īmānı kaybederler.

 

Hak teālā, bütün müslümanları, bu fakīrlere (tasavvuf büyüklerine) inanmamaktan ve onlara laf atmaktan korusun. İnsanların efendisi sevgili Peygamber efendimiz hürmetine bu duāmızı kabūl buyursun Âmīn.”

 

KAYNAKLAR

1) Berekāt-ı Ahmediyye; s.378

2) Mektūbāt-ı İmām-ı Rabbānī; c.1, m.118

3) Tezkire-i İmām-ı Rabbānī; s.341

4) İslām Âlimleri Ansiklopedisi; c.16, s.42