C›LD       ALFABE       KONU       KABR-› řER›FLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

MÎRİM HALVETÎ

Evliy‚nın bŁyŁklerinden. İsmi MÓrim HalvetÓ'dir. AhÓ MÓrim de denilir. HerÓ (Hirat) şehri kasabalarından Kilb‚d'da doğdu. Doğum t‚rihi bilinmemektedir. HerÓ ve Şirvan'da yaşadı. 1409 (H.812) senesinde Kırşehir'de vef‚t etti. Vef‚t zamanları Karamanoğlu Mehmed Beyin o bölgeye hŁkmettiği t‚rihlere rastlamaktadır. Başka bir riv‚yette Herat civ‚rında Kazerk‚n kasabasında vef‚t ettiği bildirilmektedir.

MÓrim HalvetÓ Şirvan ve Herat'ta ilim tahsÓl etti. TÓmŻr Han zam‚nında Anadolu'ya gelip Kırşehir'e yerleşti. Kendisine AhÓ denilmesine sebeb AhÓ Evr‚n oğullarından olması yŁzŁndendir. Kırşehir'e geldiğinde burası hoşuna gidip; "KŁl‚b‚d'dan Áıktık ise GŁl‚b‚d'a geldik." buyurdu.

MÓrim HalvetÓ hazretlerinin hak yolunun bŁyŁkleri arasına girişi şöyle anlatılır:

İlk zamanlarında şiirler ve kasÓdeler söylerdi. Zam‚nın sultanlarından birine bir kasÓde yazdı. HuzŻruna gidip yazdığı kasÓdeyi okudu. Kibirli, gururlu sultan kasÓdeyi beğenmedi. Bunun Łzerine MÓrim HalvetÓ Áok ŁzŁldŁ ve yaptığı bu işe tövbe etti. O gece rŁy‚sında ‚lemlerin efendisi Peygamber efendimizi gördŁ. O zaman, önceleri, Peygamber efendimizi medheden bir kasÓde yazdığını hatırladı ve bunu hŁrmetle efendimize okudu. Bunun Łzerine Peygamber efendimiz; "MÓrim HalvetÓ gel sana bir hediye verelim." buyurdular. Sonra Efendimiz oturdukları yerden bir avuÁ toprak alıp; "Bu kimy‚dır. Sakın gaflette olma." buyurup onun eline verdiler. MÓrim HalvetÓ sabahleyin uyandıkta o toprağı elinde buldu. Sarrafa götŁrdŁğŁnde onun h‚lis altın olduğunu anladı.

MÓrim HalvetÓ, HalvetÓ bŁyŁklerinden Ömer HalvetÓ'nin sohbetine katıldı ve nefsiyle uzun seneler mŁc‚dele edip, ısl‚ha Áalıştı. NetÓcede hocasından ic‚zet, diploma aldı. İnsanlara gŁzel ahl‚kı öğretmekle vazÓfelendirildi.

MÓrim HalvetÓ hocasının vef‚tından sonra ona bir tŁrbe yaptı. AyrıcaTebriz'de derg‚hlar inş‚ etti.Kırşehir'e geldiklerinde ise derg‚h ve mescid yaptırdı.

MÓrim HalvetÓ'nin EbŻ T‚lib adında bir talebesi vardı. İlmiyle amel eden biri olup, gŁzel huylu olgun idi. L‚kinVahdet-i vŁcŻdu ink‚r ederdi. Bir gŁn yanına MÓrim HalvetÓ hazretleri geldi ve ona; "Evl‚dım! Sen taleb, istek yolunu bilmezsin. Z‚hidle, dŁny‚ya dŁşkŁn olmayanla kalıp il‚hÓ aşk ve irf‚na kavuşmaya Áalışmazsın." buyurdu ve kulağına eğilip bir kerre; "Y‚ Allah!" diye seslendi. Hemen o dakika EbŻ T‚lib kendinden geÁip yere dŁştŁ. Sonra aklı başına geldi ve MÓrim HalvetÓ hazretlerine; "Efendim! Şimdi kalbim aÁıldı.İl‚hÓ aşkı tattım. L‚kin bunu kırk senedir özlŁyordum." dedi.

Hikmetli sözleriyle insanları irş‚d etti, doğru yolu gösterdi. Bir gŁn sevdiklerine; "Hak yolunun yolcusu gönlŁnŁ ‚hirete vermeli, dŁny‚lıklara kapılmamalıdır. Bir olan AllahŁ te‚l‚ya bağlanmalı, başka şeylere heves etmemelidir." buyurdu.

Çok talebe yetiştirdi. Talebelerinin en meşhurları; PÓr EbŻ T‚lib, PÓr TevekkŁl, Amr Rabb‚nÓ ve İzzŁddÓn'dir.

 

KAYNAKLAR

1) Lemez‚t; Üniversite KŁtŁph‚nesi, No: 1894, v.132