CŻLD       ALFABE       KONU       KABR-Ż ŽERŻFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

PÎR FETHULLAH

Velīlerin önde gelenlerinden. İsmi Pīr Fethullah'tır. Kastamonu'da doğdu. Doğum tārihi bilinmemektedir. 1456 (H.861) tārihinde Erzincan'da vefāt etti. Hocası Pīr Muhammed hazretlerinin Cāmi-i Kebīr yakınındaki kabri yanına defnedilmiştir.

Pīr Fethullah, genēliğinde ilim tahsīli iēin Tebriz ve Horasan'a gitti. Orada Molla Cāmī hazretlerinden okudu.Sonra Uzun Hasan onu müderris olarak, Erzincan'daki bir medreseye tāyin etti. Pīr Fethullah, Erzincan'da Halvetī yolunun büyüklerinden Şeyh Muhammed Erzincānī hazretlerine talebe oldu. Onun bereketli sohbetlerinde mānevī ilimlerde yetişip kemāle geldi. Çok kerāmetleri görüldü.

Pīr Fethullah hazretlerine vefātından az önce talebeleri; "Efendim! Sizden sonra yerinize kimi bırakıyorsunuz?" diye sormuşlardı. Bunun üzerine Pīr Fethullah hazretleri; "Vefātımdan sonra cenāzemi musallāya koyduğunuzda karşı dağ tarafından biri gelir. Cenāze namazımı kıldırır. O kimse bizim vekīlimizdir. Ona tābi olun." buyurdular. Hakīkaten Pīr hazretleri vefāt ettiklerinde cenāzesini musallāya koydular. Dağ tarafından bir kimse ēıkıp oraya geldi ve cenāze namazını kıldırdı. Oradakilere duālarda bulundu ve; "O kişi inşāallah biz ācizizdir. Birkaē gün sonra tekrar görüşmek nasīb olur." diyerek oradan ayrılıp, dağ tarafına gitti. Talebeler, sonra bu zātın Hacı Halīfe olduğunu anladılar. O sırada Hacı Halīfe de Antep'teydi. Oralarda bulunanları irşādla uğraşırdı. Pīr Fethullah hazretlerinin talebelerinden biri hemen Anteb'e gitti. Hacı Halīfe'nin dergāhına varıp onu sordu. Oradakiler erbaīnde, kırk gündür ibādettedir. Çıkmasına iki gün kaldı dediler. Hacı Halīfe halvetten ēıktığında, Pīr Fethullah hazretlerinin talebesi, olanları anlatıp onu Erzincan'a götürdü. Pīr Fethullah hazretlerinden sonra, Erzincan'da yolunu Hacı Halīfe devām ettirdi.

 

KERÂMET ve MENKÎBELERİ

AVA GİDEN AVLANIR

Bir zaman hac iēin yola ēıkmak üzere olan kervandan birkaē kişi, Pīr Fethullah hazretlerine gelerek; "Efendim, hacca gidiyoruz. Hayırlı duālarınızı istirham ederiz." diyerek duā taleb ettiler. Pīr hazretleri de onlara hayırlı duālarda bulundu ve; "Sizlere tavsiyem olacak! Yolda giderken bir ırmak kenarına geldiğinizde bir ceylan yanınıza gelebilir. Onu avlamak iēin peşine düşmeyesiniz. Zīrā tehlike vardır." buyurdu. O kimseler Pīr hazretlerine vedā edip yola ēıktılar. Kervan yolda giderken hakīkaten bir ırmak kenarına geldi. Kervandakiler orada Pīr Fethullah hazretlerinin haber verdiği şekilde bir ceylan gördüler. Bir kısmı ceylanı avlamak hevesine kapıldı ve onun peşine düştü. Lākin Pīr hazretlerinin duāsını almak iēin gelenler onun nasīhatine uyup kervandan ayrılmadılar. Ceylan, avcıları kervandan hayli uzaklaştırmıştı. Bu sırada kayalıklardan ēıkan eşkıyālar onları yakalayıp soydular ve bir-ikisini de yaraladılar. Sonra bu kişiler perişan bir halde kervanın bulunduğu yere geldiler. Onların bu hālini görenlerden Pīr Fethullah hazretlerini sevenler, onun nasīhatlerini onlara anlattılar. Bunu duyanlar, Pīr hazretlerinin duāsını almadıklarına pişmān oldular.

 

KAYNAKLAR

1) Lemezāt, Süleymāniye Kütüphānesi,Hacı Mahmūd Kısmı, No: 4536, v.128