CŻLD       ALFABE       KONU       KABR-Ż ŽERŻFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

ŞEYH İSMÂİL ENARÂNÎ

Mevlānā Hālid-i Bağdādī hazretlerinin yetiştirdiği büyük velīlerden. Doğum tārihi ve yeri belli değildir. Hayātı hakkında fazla bilgi yoktur. İlim tahsīline Mevlānā Hālid-i Bağdādī hazretlerinin yanında başladı. İleri gelen hizmetēilerinden oldu. Vefāt edinceye kadar Mevlānā Hālid'in hizmetlerine devām etti. Ayrıca yazısı da güzel olduğundan, Mevlānā Hālid-i Bağdādī'nin eserleri ve gerekli yazılarını yazardı. Mevlānā Hālid onu ēok sever ve kendisinden "Kardeşimiz Şeyh İsmāil" diye bahsederdi.

İsmāil Enarānī ēok sabırlı ve edepliydi. Hiēbir zaman kendisini halīfe olarak kabūl etmedi. Mevlānā Hālid-i Bağdādī'nin vefātından sonra yerine geēti.

İsmāil Enarānī'nin iki ēocuğu vardı. Kendisi Süleymāniye'de bulunduğu bir sırada eski Bağdāt vālisi Muhammed Necib Paşa, bir gece hükūmet konağında büyük bir toplantı tertib etti. Kapıcıların kapıyı kapattığı sırada bir izdiham meydana geldi. İsmāil Enarānī'nin iki ēocuğu ayaklar altında kalarak öldü. Bu elīm vakayı duyan vāli kapıcıları hapsettirdi. On gün sonra İsmāil Enarānī Bağdāt'a döndü. Bütün talebeleri ve sevenleri onları ziyārete gitti. Hüzün ve keder sebebiyle kimse konuşmuyordu. İsmāil Enarānī onlara; "Niēin konuşmuyorsunuz? Yanınızda bir olay mı meydana geldi?Biliyorum ki, benim iki evlādım birden vefāt eyledi. Ama onlar bana hocam Mevlānā Hālid'den daha kıymetli değildiler. Ben, Mevlānā Hālid-i Bağdādī hazretlerini kaybettim. Onun dışındakilerin kaybı beni onunkinden daha fazla üzmez." buyurdu. Oradakiler ağlamaya başladı. İsmāil Enarānī onlara sabretmelerini işāret etti.

İsmāil Enarānī, Mevlānā Hālid-i Bağdādī'nin vefātından kısa zaman sonra tāūn hastalığına yakalandı ve vefāt etti. Hasta yatağında yerine Abdullah Hirevī'yi halīfe bıraktı. Malının dörtte birinin fakirlere dağıtılmasını vefātından önce vasiyet etti.

 

KAYNAKLAR

1) Mecd-i Tālid

2) Şems-üş-Şümūs

3) Hadāik-ül-Verdiyye