CŻLD       ALFABE       KONU       KABR-Ż ŽERŻFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

ŞİHÂBÜDDÎN AHMED BİN ALİ

Evliyānın büyüklerinden. Doğum tārihi ve yeri bilinmemektedir. 1561 (H.969) senesinde vefāt etti. Tasavvuf yolunu, Şerīf Ali bin Meymūn ve onun talebesi, aynı zamanda halīfesi olan Şeyh Muhammed bin Arāk'dan öğrendi. Şāfiī mezhebinde idi. Minhāc isimli eseri ezberledi. Uzun süre Kudüs'deki Dāvūd aleyhisselāmın makāmında hizmette bulundu.

Şihābüddīn Ahmed, ilk önceleri nahiv ilmini bilmiyordu. Birgün Mescid-i Aksā'da tek başına bir bölümde otururken, Resūl-i ekremin mübārek rūhāniyetleri ona göründü. Resūl-i ekrem; "Ey Ahmed! Nahiv ilmini öğren" buyurdu. O da; "Yā Resūlallah, nahiv ilmini bana öğret" dedi. Resūlullah efendimiz, ona nahiv ilminin temel kāidelerinden bāzı şeyler öğretti. Sonra Resūl-i ekrem oradan ayrıldı. O da Resūlullah'ın sallallahü aleyhi ve sellem peşinden kapıya kadar gitti ve "Essalātü vesselāmu aleyke yā Resūlullah!" dedi. Hālbuki, Resūlullah kelimesinin başına nidā harfi olan "Yā" gelince, lām harfi ötre ile değil, üstün ile okunur. O, ötre ile okuyunca, Resūl-i ekrem ona dönüp; "Ben sana hatā yapmayacağın bilgileri öğretmedim mi?"Yā Resūlallah" de!" buyurdu. Şihābüddīn Ahmed, o günden sonra nahiv ilmi ile meşgūl olmaya başladı.

Talebe yetiştirmeye başlayan Şihābüddīn'in dergāhı, ilim tāliblileri ile dolup taştı. Onun dergāhı,Beyt-i Makdīs civārında bulunanDücānī köyünde idi. Birgün Dāvūd aleyhisselāmın rūhāniyeti ona göründü. O zaman Dāvūd aleyhisselāmın makām-ı şerīfi, Kudüs'ün arka taraflarında, hıristiyanların elinde bulunan bir yerde idi. Dāvūd aleyhisselām ona; "Ey Ahmed! Beni kurtar!" buyurdu. Şihābüddīn Ahmed derhāl oraya gitti ve Dāvūd aleyhisselāmın makām-ı şerīfinin bulunduğu yere yerleşti. Oranın hizmetlerini gördü. Oranın hizmetlerini daha sonra hep onun soyundan gelenler yaptı.

 

KAYNAKLAR

1) CāmiuKerāmāt-il-Evliyā; c.1, s.330

2) İslām Âlimleri Ansiklopedisi; c.14, s.374