EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ  ( B )

 

 

   

CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  İ  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z
     
 

B

03. CİLD (ALÂEDDÎN GONCDÜVÂNÎ - BEHÂEDDÎN BUHÂRÎ)

BABA HAYDAR SEMERKANDÎ

BABA KEMÂL CÜNDÎ

BABA NÎMETULLAH NAHÇIVÂNÎ

BABA TÂHİR URYÂN

BABA YÛSUF SİVRİHİSÂRÎ

BABAZÂDE

BAHRAK (Muhammed bin Ömer)

BAHRİ DEDE

BAHŞÎ

BAHŞÎ HALÎFE

BÂKILLÂNÎ

BÂLÎ EFENDİ (Sekrân)

BALTALI DEDE

BALZAT HACI BABA VELÎ

BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ

BAYRAKLI SULTAN

BAYTAZZÂDE HACI ABDULLAH

BEDİRHAN BEY

BEDÎ'UDDÎN SEHÂRENPÛRÎ

BEDÎ'UDDÎN ŞÂH MEDÂR

BEDREDDÎN SERHENDÎ

BEHÂEDDÎN BUHÂRÎ (Şâh-ı Nakşibend) - 1

BEHÂEDDÎN BUHÂRÎ (Şâh-ı Nakşibend) - 2

04. CİLD (BEHÂEDDÎN KIŞLAKÎ - DEDEBAĞ DEDE)

BEHÂEDDÎN KIŞLAKÎ

BEHÂEDDÎN BİN LÜTFULLAH

BEHÂEDDÎN MECZÛB EL-KÂDİRÎ

BEHÂEDDÎN VELED

BEHÂEDDÎN VELED

BEHÂEDDÎN ZEKERİYYÂ (Muhammed bin Kutbüddîn)

BEHÂEDDÎNZÂDE (Muhyiddîn Muhammed bin Behâeddîn)

BEHİŞTÎ

BEHLÜL-İ DÂNÂ

BEHRULLAH EFENDİ

BEHZÂT-I VELÎ

BEKÂ BİN BATÛ

BEKÂ BİN MAHLED

BEKR BİN ABDULLAH MÜZENÎ

BEKR EL-MECZÛB

BEKR BİN ÖMER FERSÂNÎ

BEKR SIDKI VİSÂLİ

BEKRÎ

BEKRÎ (Ebü'l-Mekârim)

BENÂ KUREŞÎ

BENLİ SULTAN

BENNÂN EL-HAMMÂL

BERBEHÂRÎ

BERDEÎ SULTAN

BERGAMALI HACI İBRÂHİM EFENDİ

BERK

BEŞİK BABA

BEŞİR AĞA

BEŞİR AĞA

BEŞİR-İ EBŞİR

BEYZÂDE EFENDİ

BEYZÂDE HACI MEHMED NÛRİ EFENDİ

BEYZÂDE MUSTAFA AHISKALI

BÎBÎ CEMÂL HÂTUN

BÎBÎ HACERE HANIM

BİLÂL-İ MA'RİBÎ

BİLÂL BİN SA'D

BİRGİVÎ

BİŞR-İ HÂFÎ

BİŞR BİN MANSÛR ES-SÜLEYMÎ

BORANLI MUSTAFA BABA

BOSNALI ABDULLAH EFENDİ (Abdullah-ı Rûmî)

BOSTAN ÇELEBİ

BOSTANCI BABA

BUHÂRÎ

BURHÂNEDDÎN MUHAKKIK TİRMİZÎ

BURHÂNEDDÎN BİN MUHAMMED EĞRİDİRÎ

BUSAYRÎ (Muhammed bin Saîd bin Hammâd)

BÜNDÂR BİN HÜSEYİN ŞİRÂZÎ