CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

  

     
 

Afganistan

Âzerbaycan

Bulgaristan

Cezâyir

Fas

Filistin

Hindistan

Irak

İran

İspanya

İsrâil

Kazakistan

Kıbrıs Adası

Kıpçak

Libya

Lübnan

Macaristan

Makedonya

Mısır

Özbekistan

Pakistan

Romanya

Rusya Federasyonu

Senegal

Sûriye

Suudî Arabistan

Tunus

Türkiye

Türkmenistan

Ukrayna

Ürdün

Yemen

Yunanistan

 

TÜRKİYE EVLİYÂLARI 

Adana:

ABDÜLGAFÛR DEDE (Seyyid)

ABDÜRREZZÂK DEDE

ARPACI DEDE

CABBÂR DEDE (Misis)

 

Adıyaman:

ABDÜLHAKÎM HÜSEYNÎ (Kahta)

 

Afyon:

ABAPÛŞ-İ VELÎ

ABDURRAHMÂN SULTAN (Başmakçı)

AHMED DEDE (Başmakçılı)

ÇELEBİ ÂRİF KÜÇÜK

DESTÎNE HÂTUN

FURÛRÎ MEHMED DEDE

HACIM SULTAN (Sandıklı)

KARAHİSÂRÎ ABDÜRRAHÎM EFENDİ

SULTAN DÎVÂNÎ

ŞÂHİDÎ İBRÂHİM DEDE

 

Ağrı:

ABDÜRRAHÎM ARVÂSÎ (DoğubâyezÎd)

AHMED HÂNÎ (DoğubâyezÎd)

HÂNÎ BABA (DoğubâyezÎd)

İBRÂHİM ARVÂSÎ (DoğubâyezÎd)

MEHMED EMÎN EFENDİ (DoğubâyezÎd)

SEYYİD ABDÜLAZÎZ (DoğubâyezÎd)

 

Aksaray:

HAMÎD-İ AKSARÂYÎ

PÎR ALİ AKSARÂYÎ

SOMUNCU BABA

YÛSUF HAKÎKÎ BABA

 

Amasya:

ABDÜRRAHÎM-İ MERZİFONÎ (Merzifon)

ALİ HÂFIZ

AMASYALI SEYDÎ HALÎFE

BAHŞÎ HALÎFE

GANİ BABA (Suluova)

GARİP HÂFIZ (Gümüşhacıköy)

HABÎB ÖMERÎ KARAMÂNÎ

HALKALI EVLİYÂ

İĞNECİ BABA

İSMÂİL SİRÂCEDDÎN ŞİRVÂNÎ

KILIÇ DEDE (Merzifon)

KIRKLAR DEDE (Merzifon)

KURTBOĞAN EVLİYÂSI

MUSTAFA ÂKİF EFENDİ (Amasyalı)

PÎR CEMÂLEDDÎN ABDURRAHMÂN-I SÂNÎ

PÎR İLYÂS

PÎRÎ BABA (Merzifon)

SADREDDÎN MUHAMMED HORASÂNÎ

SARI AHMEDZÂDE EL-HÂC MEHMED EFENDİ

ŞEYH SÂDİ

TOPCU DEDE (Merzifon)

 

Ankara:

ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ (Bağlum)

AHMED MEKKÎ EFENDİ (Bağlum)

ALİ RIZÂ ACARA

ALİ SEMERKANDÎ (Çamlıdere)

HACI BAYRAM-I VELÎ

ZEYNELÂBİDÎN

ZİVİNGÎ

 

Antalya:

AHMED BİN OSMAN ŞERNÛBÎ

 

Aydın:

AHÎ BAYRAM

ALİHAN BABA

ALİ GÂLİB VASFÎ EFENDİ (Nâzilli)

BALTALI DEDE

DEDEBAĞ DEDE (Karacasu)

İMÂM BABA

KARACAAHMED SULTAN

MUHAMMED ZÜHDİ (Nâzilli)

SÜLEYMÂN RÜŞDÎ EFENDİ

ŞEYH KEMÂL EFENDİ (Karacasu)

ŞİHÂBÜDDÎN AHMED SİVÂSÎ (Ayasulug)

YÂREN DEDE (Sultanhisar)

 

Balıkesir:

HASAN BABA

PÎR ALİ EFENDİ

Veli ŞemseddÎn

 

Bilecik:

Dursun Fakîh

EBDAL KUMRAL

EDEBÂLÎ (Üdebâlî)

ŞEYH MUHLİS BABA

 

Bingöl:

YÛSUF HARPÛTÎ (Kiğı)

 

Bitlis:

ABDURRAHMÂN TÂGÎ (Tâhî) (Güroymak-Nurşin)

AMMÂR-I YÂSER

FETHULLAH-I VERKÂNİSÎ

SIBGATULLAH ARVÂSÎ (Gayda-Hizan)

ZİYÂEDDÎN NURŞÎNÎ (Güroymak-Nurşin)

 

Bolu:

AKŞEMSEDDÎN (Göynük)

GEREDELİ ABDULLAH EFENDİ (Gerede)

SÂFÎ ÂMİDÎ BOLEVÎ

 

Bursa:

ABDURRAHMÂN BİN YÛSUF RÛMÎ

ABDÜLGANÎ EFENDİ

ABDÜLKERÎM KÂDİRÎ (Kirmasti- Kemalpaşa)

ABDÜLLATÎF KUDSÎ

ABDÜRRAHÎM TIRSÎ (İznik)

AÇIKBAŞ MAHMÛD EFENDİ

AKBIYIK SULTAN

ALÂEDDÎN ALİ ESVED KARAHİSÂRÎ (Kara Hoca) (İznik)

ALÂEDDÎN ALİ FENÂRÎ (Alâeddîn Ali bin Yûsuf)

BAHRİ DEDE

ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDÎN PAŞA (İznik)

DÂVÛD-İ HALVETÎ (Mudurnu)

DÂVÛD-İ KAYSERÎ (İznik)

DEDE HALÎFE (İznik)

EBDAL MURÂD

EMÎR SULTAN

ESKİCİ MEHMED DEDE

EŞREFOĞLU RÛMÎ (İznik)

GEYİKLİ BABA

HASAN CAN

HOCAZÂDE

İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ

KUTBÜDDÎN İZNÎKÎ (İznik)

LÂMİÎ ÇELEBİ

LÜTFULLAH EFENDİ (El-Evvel)

MİSKÂLÎ EFENDİ (Mudanya)

MOLLA ARAB

MOLLA AYAS

MOLLA FENÂRÎ

MOLLA HAYÂLÎ

MOLLA HÜSREV

MOLLA YEGÂN

MUSLİHUDDÎN TAVÎL

PÎR EMİR SULTAN

RÜSTEM HALÎFE BURSEVÎ

SÜLEYMÂN ÇELEBİ

ŞEYH AHMED EFENDİ

TÂCÜDDÎN İBRÂHİM KARAMÂNÎ

TEZVEREN DEDE

TOKATLI HAYREDDÎN EFENDİ

ÜÇ KUZULAR

ÜFTÂDE

ÜFTÂDEZÂDE KUTUB İBRÂHİM EFENDİ

VÂNÎ MEHMED EFENDİ (Kestel)

VELİ ŞEMSEDDÎN

 

Çanakkale:

AHMED BÎCÂN (Gelibolu)

AHMED CÂHİDÎ EFENDİ (Gelibolu)

YAZICIZÂDE MUHAMMED EFENDİ (Gelibolu)

 

Çankırı:

MURÂD-I VELÎ (Eldivan)

 

Çorum:

ABDÜLBÂKİ EFENDİ (İskilip)

Abdülcebbâr Dede

AHMED FEYZÎ EFENDİ

ÇERKEZ ŞEYHİ

ELVÂN ÇELEBİ (Mecidözü)

MUHYİDDÎN-İ İSKİLİBÎ (İskilip)

YÛSUF BAHRİ EFENDİ

 

Denizli:

ABDİL DEDE (Acıpayam)

AHÎ SİNAN

AHMED HULÛSİ EFENDİ

AHMED İZZET EFENDİ (Çal-Süller)

ARAB DEDE (Hacı Dede) (Sarayköy)

AVDAN BABA (Tavas)

BEDİRHAN BEY (Acıpayam)

DEYNEKLİ BABA (Babadağ)

HACI OSMAN NÛRİ KEPENEK

HACI ŞAM DEDE

HASAN FEYZİ EFENDİ

HÜSEYİN HULÛSÎ EFENDİ (Üzüm Dedesi)

KARACAAHMED SULTAN (Sarayköy)

KOYUN BABA (Kale)

MECNUN DEDE (Babadağ)

Sarı Gazak Baba

SULTAN SARI BABA (Sarayköy)

ŞA'BÂN DEDE

ŞEYH ELVAN (Çal)

ŞEYH MEHMED ŞİRVÂNÎ

UZUNCA HAYREDDÎN (Sarayköy)

 

Diyarbakır:

AHMED KÂRAZÎ DİYÂRIBEKRÎ

AHMED MÜRŞİDÎ EFENDİ

SÂDIK ALİ EFENDİ

ŞEYH YÛSUF HEMEDÂNÎ

 

Edirne:

ABDÜLKERÎM EFENDİ

ABDÜLLATÎF EFENDİ (Pamuk Kâdı)

ALİ BİN EMRULLAH

AŞÇI YAHYÂ BABA

ÂŞIK EFENDİ

BEHÂEDDÎN BİN LÜTFULLAH

CERRÂHZÂDE

DİZDARZÂDE AHMED EFENDİ

EVLİYÂ KÂSIM PAŞA

FAHREDDÎN-İ ACEMÎ

HASAN SEZÂÎ

HIDIR BABA

HUYSUZ (HIRÇIN) BABA

KABÛLÎ MUSTAFA EFENDİ

KIYAK BABA

KOYUN BABA

KÜLHÂNİ ALİ BABA

NÛREDÎN BABA

ÖMER BABA

RAMAZAN HALÎFE

RECEP ENİS DEDE

SÜLEYMÂN ZÂTÎ EFENDİ (Keşan)

ŞEKMETİ MEHMED EFENDİ

ŞÜCÂEDDÎN-İ KARAMÂNÎ

TÜTÜNSÜZ BABA

VELİ DEDE

 

Elazığ:

ALİ SEPTÎ (Palu)

ANKUZU BABA (Harput)

ARAB BABA (Harput)

BEŞİK BABA (Harput)

BEYZÂDE EFENDİ (Harput)

BEYZÂDE HACI MEHMED NÛRİ EFENDİ (Harput)

FÂTİH AHMED BABA (Harput)

HACI ALİ EFENDİ (Büyük) (Harput)

HACI MUHARREM HİLMİ

HACI TEVFİK RIFKI EFENDİ (Harput)

İMÂM EFENDİ (Harput)

MAHMÛD SÂMİNÎ (Harput)

MURÂD BABA (Harput)

ÖMER HÜDÂÎ BABA

ÖMER NÂİMÎ EFENDİ (Harput)

SEYYİD AHMED ÇAPAKÇURÎ (Harput)

 

Erzincan:

HACI MUHAMMED SÂMÎ EFENDİ

PÎR AHMED ERZİNCÂNÎ;

PÎR FETHULLAH

PÎR MUHAMMED ERZİNCÂNÎ

SÂLİH BABA

TERZİ BABA

TESBİH BABA

 

Erzurum:

ABBAS MEHDİ

ABDURRAHMÂN GÂZİ

ABDÜRREZZÂK ALİ EFENDİ

ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ (Efe) (Alvar)

CÂFER EFENDİ

HABÎB BABA

OSMAN EFENDİ

TAŞKESENLİ AHMED EFENDİ

 

Eskişehir:

EBÛ MUHAMMED BAYRAM EFENDİ

YÛNUS EMRE (Mihalıççık)

 

Gâziantep:

AYDÎ BABA

BAYTAZZÂDE HACI ABDULLAH (Kilis)

DERVİŞ HACI

FETHULLAH EFENDİ

GÖZÜKIZIL MEHMED BABA

KÂSIM AYNÎ

MEHMED HASÎB DÜRRÎ

MEMİK DEDE

MUHAMMED SÂMİ (Sam Şeyhi) (Sam)

ŞÂH VELÎ AYINTABÎ

ŞEYH SAÇAKLI

ŞUAYBZÂDE ALİ ÂKİF EFENDİ

 

Giresun:

SEYYİD MAHMÛD ÇAĞIRGAN (Alucra)

 

Hakkari:

ABDULLAH-I ŞEMDÎNÎ (Şemdinli-Nehri)

EBÜ'L-BEREKÂT EMEVÎ HAKKÂRÎ

SEYYİD SÂLİH (Şemdinli-Nehri)

TÂHÂ-İ HAKKÂRÎ (Şemdinli)

 

Hatay:

ABDULLAH BİN HUBEYK (Antakya)

AHMED BİN ÂSIM ANTÂKÎ (Antakya)

AHMED KUSEYRÎ (Şenköy)

YÛSUF BİN ESBÂT

 

Isparta:

BERDEÎ SULTAN (Eğridir)

BEŞİR-İ EBŞİR (Senirkent)

BURHÂNEDDÎN BİN MUHAMMED EĞRİDİRÎ (Eğridir)

GÖKVELİ SULTAN

HIDIRLIK DEDE

KESİKBAŞ DEDE

KOCABIYIK EREN DEDE

MUHAMMED ÇELEBİ SULTAN (Eğridir)

OSMAN EFENDİ

PÎRÎ HALÎFE HAMÎDÎ

PÎRÎ HALÎFE SULTAN (Eğridir)

ZEKERİYA SULTAN (Senirkent)

 

İçel:

MUHAMMED NûREDDÎN EFENDİ (Tarsus)

SEYYİD ALÂEDDÎN ALİ SEMERKANDÎ (Zeyne)

 

İstanbul:

ABDULLAH EFENDİ, (Himmetzâde) (Üsküdar)

ABDULLAH HASÎB YARDIMCI (Fatih-Edirnekapı)

ABDULLAH KAŞGARİ (Eyüb)

ABDURRAHMÂN-I HARPÛTÎ (Üsküdar-Karacaahmed)

ABDURRAHMÂN NESÎB EFENDİ (Bakırköy)

ABDURRAHMÂN SÂMİ NİYÂZİ (Fatih-Edirnekapı)

ABDÜLAZÎZ BEKKİNE (Fatih-Edirnekapı)

ABDÜLEHAD NÛRî (Eyüb-Nişanca)

ABDÜLFETTÂH-I BAĞDÂDÎ AKRÎ (Üsküdar-Nuhkuyusu)

ABDÜLHAY CELVETÎ (Üsküdar)

ABDÜLHAY EFENDİ (Öztoprak) (Beşiktaş)

AHISKALI ABDULLAH EFENDİ (Üsküdar-Karacaahmed)

AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ (Fatih-Edirnekapı)

AHMED AMİŞ EFENDİ (Fâtih)

AHMED İBNİ KEMÂL (Fâtih-Edirnekapı)

AHMED RAÛFÎ (Üsküdar)

AHMED ŞÎRÂNÎ

AHMED ZİYÂEDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ  (Eminönü-Süleymâniye)

AHMED ZİYÂÜDDÎN EFENDİ (Eminönü-Süleymâniye)

ALÂEDDÎN ARABÎ EFENDİ (Eyüb)

ALİ BEHÇET EFENDİ (Üsküdar)

ANKARAVÎ İSMÂİL RUSÛHÎ (Galata-Beyoğlu)

ATÂULLAH (ATÂÎ AHMED) EFENDİ (Eminönü-Vefâ)

ATÂ EFENDİ (Üsküdar)

AYNÎ DEDE

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ (Üsküdar)

BABA HAYDAR SEMERKANDÎ (Eyüb)

BABA YÛSUF SİVRİHİSÂRÎ (Eyüb)

BABAZÂDE (Eyüb)

BÂLÎ EFENDİ (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)

BEŞİR AĞA (Denize atıldı)

BEŞİR AĞA (Eyüb)

CÂMÎ AHMED DEDE

CÂRULLAH VELİYYÜDDÎN EFENDİ (Fâtih)

CEBE ALİ (Fâtih-Cibâli)

CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ (Eyüb-Nişanca)

CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ (Eyüb-Nişanca)

CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ (Fâtih-Aksaray)

CEMÂL HALÎFE (Fâtih-Çapa)

CEMÂLEDDÎN MAHMÛD HULVÎ (Fâtih-Şehremini)

CEMÂLEDDÎN-İ UŞŞÂKÎ (Fâtih-Eğrikapı)

CİHANGİRLİ HASAN EFENDİ (Beyoğlu-Cihangir)

DERYÂ ALİ BABA (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)

EBÛ SAÎD BİN SUN'ULLAH (Eminönü-Vefâ)

EBÜL VEFÂ  (Eminönü-Vefâ)

EBÜSSÜ'ÛD EFENDİ (Eyüb)

EDHEM BABA (Fâtih-Karagümrük)

EMÎR AHMED-İ BUHÂRÎ (Fâtih)

ES'AD EFENDİ (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)

ESRÂR DEDE (Beyoğlu-Galata)

EVRANOS DEDE (Fâtih-Karagümrük)

FEYZULLAH EFENDİ (Fâtih-Halıcılar)

GAVSÎ AHMED DEDE (Beyoğlu-Galata)

HAKÎM ÇELEBİ (Eminönü-Vefâ)

HARPUTLU İSHAK EFENDİ (Fâtih)

HASAN ADLÎ EFENDİ (Fâtih-Kocamustafapaşa)

HASAN HİLMİ EFENDİ (Eminönü-Süleymâniye)

HASAN HÜSÂMEDDÎN UŞÂKÎ (Beyoğlu-Kasımpaşa)

HASÎRÎZÂDE (Şeyh Ahmed Muhtar Efendi) (Eyüb-Sütlüce)

HÂŞİMÎ EMÎR OSMAN (Beyoğlu-Kasımpaşa)

HATTAT HÂFIZ OSMAN EFENDİ (Fâtih-Kocamustafapaşa)

HIZIR ÇELEBİ (Hızır Bey) (Eminönü-Vefâ)

HİMMET EFENDİ (Üsküdar)

HOCA SÂDEDDÎN EFENDİ (Eyüb)

HÜSÂMEDDÎN NAKŞÎ (Eyüb)

HÜSEYİN DEDE (Beyoğlu-Galata)

İBRÂHİM EFENDİ (Mevlânâ Seyyid İbrâhim) (Eyüb)

İBRÂHİM HAYRÂNÎ (Üsküdar-Selimiye)

İDRİS-İ MUHTEFÎ (Şişli-Okmeydanı)

ÎSÂ DEDE (Beyoğlu-Galata)

ÎSÂ GEYLÂNÎ (Eyüb)

KÂSIM ÇELEBİ (Baba-Nakkaş)

KAVUKÇU ALİ DEDE (Beyoğlu-Galata)

KEVSERÎ

KÜÇÜK EMİR EFENDİ (Şimşir Baba) (Eyüb)

MAHMÛD ÇELEBİ (Fâtih-Edirnekapı)

MAHRÛK EFENDİ (Eminönü-Vefâ)

MEHMED EMÎN TOKÂDÎ (Fâtih-Zeyrek)

MEHMED ZÂHİD KOTKU (Eminönü-Süleymâniye)

MERKEZ EFENDİ (Zeytinburnu-Topkapı)

MOLLA GÜRÂNÎ (Fâtih-Fındıkzâde)

MUHAMMED EFENDİ

MUHAMMED FETHİ ALİ EFENDİ (Eyüb)

MUHAMMED KÂMİL EFENDİ (Eminönü-Küçük Ayasofya)

MUHAMMED KUMUL EFENDİ (Beyoğlu-Fındıklı)

MUHAMMED MURÂD EFENDİ (Fâtih-Çarşamba)

MUHAMMED NÛREDDÎN EFENDİ (Fâtih-Kocamustafapaşa)

MUHAMMED TEVFÎK BOSNEVÎ (Üsküdar-İnâdiye)

MUHAMMED ZİYÂD (Eminönü-Etyemez)

MURÂD-I MÜNZÂVÎ (Eyüb-Nişanca)

MURTAZÂ EFENDİ (Eyüb)

MUSTAFA EFENDİ

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Eğinli) (Eminönü-Süleymâniye)

MUSTAFA HÂKİ EFENDİ (Fâtih)

MUSTAFA İZZÎ EFENDİ (Eyüb-Sütlüce)

MUSTAFA MÂNEVÎ EFENDİ (Üsküdar-Doğancılar)

MÜEYYEDZÂDE ABDÜRRAHÎM ÇELEBİ (Eyüb)

MÜSTEKÎMZÂDE SÜLEYMÂN SÂDEDDÎN EFENDİ (Fâtih-Zeyrek)

NÂBÎ (Üsküdar-Karacaahmed)

NALINCI MÎMÎ DEDE (Fâtih-Unkapanı)

NASÛHÎ ÜSKÜDÂRÎ (Üsküdar-Doğancılar)

NECCÂRZÂDE (Beşiktaş)

NECCÂRZÂDE MUHAMMED SIDDIK (Beşiktaş)

NECÎB EFENDİ (Fâtih)

NÛREDDÎN CERRÂHÎ (Fâtih-Karagümrük)

NÛREDDÎN EFENDİ (Fâtih-Kocamustafapaşa)

NÛREDDÎNZÂDE MUSLİHUDDÎN (Fâtih-Edirnekapı)

NÛRİ EFENDİ (Beşiktaş)

NÛRİ EFENDİ (Üsküdâr)

NÛRULLAH EFENDİ (Fâtih-Çarşamba)

OFLU MUHAMMED EMİN EFENDİ (Fâtih)

ÖMER ZİYÂEDDÎN DAĞISTÂNÎ (Eminönü-Süleymâniye)

RAMAZAN MAHFÎ EFENDİ (Fâtih-Kocamustafapaşa)

RÛŞEN EFENDİ (Büyük Rûşen) (Üsküdar)

SAÇLI İBRÂHİM EFENDİ (Fâtih-Fındıkzâde)

SA'DÜDDÎN İSMÂİL EFENDİ (Fâtih-Şehremini)

SAFRANBOLULU İSMÂİL NECÂTÎ (Eminönü-Süleymâniye)

SÂLİH EFENDİ (Fâtih)

SANDIKLI ŞEYHİ HASAN HAMDİ EFENDİ (Fâtih)

SARI ABDULLAH EFENDİ (Zeytinburnu-Topkapı)

SARI NÂSUH (Fâtih)

SELÂHADDÎN UŞÂKÎ (Fâtih-Tâhir Ağa)

SELÂMİ ALİ EFENDİ (Üsküdar)

SERTARÎKZÂDE MEHMED EMİN EFENDİ (Eyüb-Nişanca)

SEYYİD AHMED ŞEVKİ NAKŞİBENDÎ (Fâtih-Zeyrek)

SEYYİD MUSLİHİDDÎN EFENDİ (Zeytinburnu-Topkapı)

SEYYİD NİZÂM EFENDİ (Fâtih-Silivrikapı)

SEYYİD SEYFULLAH KÂSIM EFENDİ (Fâtih-Silivrikapı)

SEYYİD VELÂYET (Fâtih)

SEYYİD YAHYÂ EFENDİ (Üsküdar-Karacaahmed)

SİNÂN ERDEBİLÎ (Üsküdar-Koşuyolu)

SİNÂNÜDDÎN YÛSUF AMÂSÎ (Fâtih)

SİVÂSÎ ABDÜLMECÎD EFENDİ (Eyüb-Nişanca)

SÜLEYMÂN HALVETÎ (Beşikçizâde) (Fâtih-Fındıkzâde)

SÜLEYMÂN HİLMİ TUNAHAN (Üsküdar-Karacaahmed)

SÜLEYMÂN SIDKI EFENDİ (Eyüb-Sütlüce)

SÜNBÜL SİNÂN EFENDİ (Fâtih-Kocamustafapaşa)

ŞÂH MUHAMMED ÇELEBİ (Fâtih)

ŞERÎFZÂDE MEHMED EFENDİ (Eyüb)

ŞEYH ABDÜLHALİM EFENDİ (Fâtih-Kocamustafapaşa)

ŞEYH ALİ BEHÇET EFENDİ (Zeytinburnu-Topkapı)

ŞEYH GÂLİB DEDE (Beyoğlu-Galata)

ŞEYH İSMÂİL RÛMÎ (Beyoğlu-Tophane)

ŞEYH MEHMED RUHÎ DEDE (Beyoğlu-Galata)

ÜNSÎ HASAN EFENDİ (Eminönü)

VÂNÎ AHMED EFENDİ (Fâtih-Silivrikapı)

VEFÂ KONEVÎ (Eminönü-Vefâ)

VİŞNEZÂDE

YAHYÂ EFENDİ (Beşiktaş)

YA’KÛB GERMİYÂNÎ (Fâtih-Kocamustafapaşa)

YANYALI MUSTAFA İSMET EFENDİ (Fâtih-Çarşamba)

YÛSUF SİNÂNEDDÎN-İ SÎNEÇÂK (Eyüb-Sütlüce)

ZÂKİRZÂDE ABDULLAH EFENDİ (Üsküdar)

ZARÎFÎ HASAN EFENDİ (Sarıyer-Rumelihisarı)

ZENBİLLİ ALİ EFENDİ (Fâtih-Zeyrek)

ZİYÂEDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (Eminönü-Süleymâniye)

 

İzmir:

AHMED EĞRİBOZÎ

BEKR SIDKI VİSÂLİ

Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)

BİRGİVÎ (Birgi)

ES'AD EFENDİ (Menemen)

ES'AD İLERİ HOCA

İZMİRLİ OSMAN NÛRİ EFENDİ

 

K.Maraş:

ÇOMAK DEDE

DÂRENDELİ MUHAMMED HİLMİ EFENDİ

DERDİMEND DEDE

KANADIKIRIKZÂDE ALİ EFENDİ

KANADIKIRIKZÂDE MUSTAFA EFENDİ

 

Karaman:

ALÂEDDÎN HALVETÎ (Lârende)

ŞEYH ALÂEDDÎN RÛŞENÎ

 

Kars:

MUHAMMED KARSÎ

 

Kastamonu:

ABDURRAHMÂN EFENDİ (Zileli)

ABDÜLFETTÂH-I VELÎ

AHÎ ŞORBA

AHMED SİYÂHÎ

ÂŞIKLI SULTAN

BAYRAKLI SULTAN

BENLİ SULTAN

DEVECİ SULTAN

EBDAL HASAN (Taşköprü)

HACI DEDE

HACI RAMAZAN

HAYREDDÎN HALİL BİN KÂSI

ÎSÂ DEDE

KARABAŞ SULTAN

ÖMER FÜÂDÎ

SEYYİD AHMED HİCÂBÎ

SEYYİD AHMED SÜNNETÎ

ŞA’BÂN-I VELÎ

 

Kayseri:

BEHÂEDDÎNZÂDE (Muhyiddîn Muhammed bin Behâeddîn)

BOSTANCI BABA (İncesu)

BURHÂNEDDÎN MUHAKKIK TİRMİZÎ

GÖNCÜZÂDE KÂSIM EFENDİ

HACI TORUN EFENDİ

HÂFIZ OSMAN EFENDİ

HARPUTLU HACI ÖMER EFENDİ

HELVACI DEDE

İBRÂHİM TENNÛRÎ

KILIÇLI ALİ EFENDİ (Develi-Şıhlı)

NECMEDDÎN İMÂD

SÂDIK EFENDİ

TÂCÜDDÎN İBRÂHİM HALVETÎ

VELİYYÜDDÎN OĞLU HACI BULAM

ZEYNELÂBİDÎN KAYSERÂNÎ

 

Kırklareli:

MEHMED EŞREF EFENDİ (Lüleburgaz)

ŞÜHÛDÎ EFENDİ (Babaeski)

 

Kırşehir:

AHÎ EVRAN

ÂŞIK PAŞA

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ (Hacıbektaş)

MÎRİM HALVETÎ

 

Kocaeli:

AHMED HİLMİ EFENDİ (İzmit)

SULTAN BABA (Gölcük)

 

Konya:

ABDULLAH-I BOSNEVÎ

AHMED EFLÂKÎ

ALİ GAV SULTAN

ATEŞBÂZ VELÎ

BABA NÎMETULLAH NAHÇIVÂNÎ (Akşehir)

BEHÂEDDÎN VELED

BERGAMALI HACI İBRÂHİM EFENDİ (Seydişehir)

BOSNALI ABDULLAH EFENDİ (Abdullah-ı Rûmî)

BOSTAN ÇELEBİ

CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ

CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ (Menkîbeler)

CEMEL ALİ DEDE (Turut)

ÇELEBİ BUSTAN

ÇELEBİ CEMÂLEDDÎN

ÇELEBİ FERRUH

ÇELEBİ HÜSÂMEDDÎN

ÇELEBİ HÜSREV

DEDE MOLLA (Çumra)

DEDİĞİ SULTAN (Ilgın)

EVHADÜDDÎN KİRMÂNÎ

FAHRİ EFENDİ (Kulu)

HACI ABDULLAH EFENDİ (Seydişehir)

HACI VEYİSZÂDE MUSTAFA EFENDİ

HÂDİMÎ (Hadim)

HÂRÛN-I VELÎ  (Seydişehir)

KÂSIM HALÎFE

LADİKLİ HACI AHMED (Ladik)

MAHMÛD HAYRÂNÎ (Akşehir)

MAHMÛD VE İYNEL SULTANLAR

MEHMED BEHÂEDDÎN NAKŞİBENDÎ

MUHAMMED KUDSÎ BOZKIRÎ (Seydişehir-Çavuşköyü)

PÎR ESAD SULTAN

PİREBİ SULTAN

SADIR SULTAN

SADREDDÎN-İ KONEVÎ

SARI YÂKUB

SELÂHADDÎN ZERKÛB

SEYYİD HÂRUN VELÎ (Seydişehir)

SULTÂN-ÜL-ULEMÂ BEHÂEDDÎN VELED

SULTAN VELED

ŞEMS-İ TEBRÎZÎ

ŞEYH ULEMÂ

ULU ÂRİF ÇELEBİ

 

Kütahya:

AHMED DEDE

KALBURCU ŞEYHİ (Ahmed Dede)

MUHYİDDÎN MUHAMMED

SÂKIB DEDE

ŞEYHÎ

 

Malatya:

ABDULLAH FAHRİ BABA (Baran)

ABDURRAHMÂN EFENDİ (Dârende)

ARABGİRLİ ÖMER BABA

BORANLI MUSTAFA BABA (Boran)

FETHULLAH-I MÛSULÎ (Dârende)

HACI AHMED EFENDİ (Battal Gâzi)

Hamîdi Aksarâyî (Dârende)

KEŞŞAF HOCA

TACÜDDÎN VELÎ (Dârende

TACÜDDÎN VELÎ (Dârende)

 

Manisa:

AHMED ŞEMSEDDÎN MARMARAVÎ

BALZAT HACI BABA VELÎ (Demirci)

MECDÜDDÎN ÎSÂ

SEFER EFENDİ (Demirci)

ŞEYH SİNÂN (Alaşehir)

TAŞKESENLİ İBRÂHİM EFENDİ (Demirci)

TERZİZÂDE AHMED EFENDİ

 

Mardin:

MÛSÂ BİN MÂHÎN MARDÎNÎ

ŞEYHMUZ SULTAN

YÛNUS BİN YÛSUF EŞ-ŞEYBÂNÎ

 

Muğla:

Şâhidî İbrâhim Dede

 

Muş:

MÜŞTÂK BABA

 

Nevşehir:

DEMİR HOCA

HASAN DEDE

 

Niğde:

ABDULLAH EFENDİ

AHMED KUDDÛSÎ (Bor)

HACI MAHMÛD EFENDİ

KEMAL ÜMMÎ

MİSÂLÎ BABA (Gül Baba)

 

Rize:

HASAN DEDE (Ardeşen)

 

Samsun:

ÎSÂ BABA

KILIÇ DEDE

SEYYİD AHMED-İ KEBÎR ER-RUFÂÎ (Ladik)

ŞEYH KUTBEDDÎN

 

Siirt:

FAKÎRULLAH (Tillo)

GAVS-ÜL-MEMDÛH

İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ (Tillo)

MOLLA HALİL Sİ'RİDÎ

MOLLA OSMAN EFENDİ (Tillo)

MUHAMMED HAZÎN (Dereyamaç)

MÛSÂ HÂLİDÎ (Şeyh Mûsâ)

ŞEYH-ÜN-NECCÂR

ŞEYH HÜSEYİN BASRETÎ (Eruh)

ŞEYH MUHAMMED AYNÎ (Eruh)

Şeyh Mûsâ

ŞEYH SABRİ

ŞEYH SÜLEYMÂN

ŞEYH TÜRKÎ

ŞEYH ABDURRAHMÂN EŞŞÂVİRÎ (Şâvir)

VEYSEL KARÂNÎ (Baykan, mekânı)

ZEMZEM-İ HÂSSA

 

Sinop:

MAHMÛD KEFEVÎ

PÎR TEVEKKÜL

SEYYİD BİLÂL

 

Sivas:

KARA ŞEMS (Şemseddîn Ahmed Sivâsî)

ABDÜLVEHHÂB GÂZİ

ŞEYH MERZÜBÂN-I VELÎ (Zara)

 

Şanlıurfa:

HAYÂT BİN KAYS EL-HARRÂNÎ (Harran)

SUMÂDÎ (Havran)

ŞEYH MESUT HORASANÎ

 

Şırnak:

AHMED CÜZEYRÎ (Cezerî) (Cizre)

MEYMÛN BİN MİHRÂN (Cizre)

MUHAMMED KADRİ HAZÎN (Cizre)

MUHAMMED SAÎD (Cizre)

SÂLİH SIBKÎ (Basret)

ŞEYH HÂLİD CEZERÎ (Basret)

ŞEYH HÂLİD ZİBÂRÎ (Basret)

ŞEYH MUHAMMED BISERI (KESİKBAŞ)

ŞEYH SEYDÂ

 

Tekirdağ:

AHMED SÂRBÂN (Hayrabolu)

BEHİŞTÎ (Çorlu)

PÎR ALİ EFENDİ (Ali bin Nasûh) (Malkara)

 

Tokat:

ABDÜLMECÎD ŞİRVÂNÎ

ACEPŞİR EFENDİ

ALİ OSMAN EFENDİ (Erbaa)

BEHRULLAH EFENDİ (Erbaa)

BEHZÂT-I VELÎ

EDHEM ÇELEBİ (Zile)

MUHARREM EFENDİ (Zile)

MÛSA FÂKİH

MUSTAFA KUDDÛSÎ

SAİD ŞEMİD (Erbaa)

SEYYİD ÖMER EFENDİ

SÜMBÜL BABA

ŞEYH MAHMÛD (Pazar)

ŞEYH ŞİHÂBÜDDÎN SÜHREVERDÎ (Turhal)

TOKATLI İSHAK ZENCÂNÎ

TURHAL ŞEYHİ MUSTAFA EFENDİ (Turhal)

 

Trabzon:

HACI DURSUN EFENDİ (Çolak)

 

Uşak:

ALÂEDDÎN UŞÂKÎ

 

Van:

ABDURRAHMÂN ARVÂSÎ (Hoşap)

ABDURRAHMÂN BABA

ABDÜLMECÎD EFENDİ

FEHİM-İ ARVÂSÎ (Arvas)

HALÎFE MUSTAFA EFENDİ

MUHAMMED KUTUB (Arvas)

MUHAMMED MA'SÛM (Arvas)

MUHAMMED REŞÎD (Gevaş)

MUHAMMED SIDDÎK ARVÂSÎ (Gürpınar)

RESÛL ZEKİ EFENDİ (Arvas)

SEYYİD ABDÜLHAKÎM

SOFU BABA

ŞEYH MEHMED EMİN (Ramazan)

 

Yozgat:

EMÎR-İ ÇİN ŞEYH OSMAN EFENDİ (Osmanpaşa)

ZÂHİD YOZGADÎ ŞEYH HACI AHMED EFENDİ

 

Yeri Bilinmeyenler:

SAİD NURSÎ

SARI SALTUK (Baba Dağı)