CLD       ALFABE       KONU       KABR- ERFLER

ALFABE - CLD                      1.   2.   3.   4.   5.   6.
     
 

KONU BALIKLARI ve SMLER FHRST 4.CLD (KTAB) (K 2)

 

KERMETE TRAZ

 

A.Rahmn bin Muh. es-Sekkf.... 1436

bn-i Kavvm.................................... 1436

Muhammed zil........................... 1437

Osman es-Serc........................... 1437

 

KISSADAN HSSE

 

brhim bin Edhem........................ 1438

Abdullah bin Mbrek.................... 1440

 Abdlkdir Dett......................... 1441

Abdullah- lh................................ 1442

Abdlvhid bin Zeyd....................... 1443

Ahmed Bcn................................... 1446

Ahmed bin Ebl-Havr............... 1447

 Ahmed Eflk.................................. 1448

Ahmed bin Hadraveyh................... 1448

 Ahmed bin Hanbel........................ 1449

Ahmed Haznev............................... 1449

Ahmed Necib................................. 1450

 Ahmed Rf.................................... 1450

 Ahmed Sad-i Frk..................... 1451

Ahmed Satha................................. 1451

Ali bin Meymn Marib................. 1452

 Ahmed bin Yahy el-Cel............ 1452

Ahmed Yesev................................. 1452

 Ahmed bin Zeyd............................. 1453

 Ahnef el-Hemedn....................... 1454

 Akemseddn................................. 1454

 Aleddn Harezm.......................... 1455

Alev bin Muhammed..................... 1455

Ali Bekk.......................................... 1456

Ali Hfz............................................. 1457

Ali Mttek el-Hind.......................... 1458

Ali Mzeyyen.................................... 1458

Ali Osman Efendi........................... 1458

Ali Rmiten..................................... 1459

Ali Rz.............................................. 1460

A Yahy Baba............................. 1462

At el-Ezrak...................................... 1462

Ayn-l-Kudt Hemedn................ 1463

Azz Mahmd Hdy...................... 1463

Byezd-i Bistm............................ 1464

Beheddn Buhr.......................... 1466

Behll Dn.................................... 1469

Bekr bin mer Fersn.................. 1470

Bekr.................................................. 1470

Beyzde Efendi............................... 1471

Bill bin Sa'd................................... 1472

Bir-i Hf......................................... 1472

Cfer bin Abdrrahm Kil........... 1472

Celleddn-i Rm.......................... 1473

Cneyd-i Badd.......................... 1475

Dvd-i T...................................... 1475

Demirta Muhammed.................. 1476

Eb Ali Dekkk................................ 1477

Eb Ali Rodbr............................... 1477

Eb Bekr Ensr............................. 1477

Eb Bekr Kettn............................. 1478

Eb Bekr Verrk.............................. 1479

Eb Cfer el-Meczm.................... 1479

Eb Hafs Haddd en-Nibr.... 1481

Eb Muhammed Cerr.................. 1481

Eb Sad Eb'l-Hayr....................... 1482

Eb Ykb Nehrecr.................... 1482

Eb Ysuf........................................ 1483

Emr Hsrev Dehlev...................... 1483

Fahreddn-i Rz............................. 1484

Fakrullah......................................... 1485

Fehim-i Arvs................................. 1487

Ferec Meczb.................................. 1487

Ferdddn-i Attr............................ 1488

Fethullah- Verknis...................... 1488

Fudayl bin yd................................ 1489

Habb-i R...................................... 1489

Hac Bayram- Vel.......................... 1489

Hakm Sen................................... 1490

Hakm Sleymn Ata..................... 1491

Hallc- Mansr.............................. 1492

Hasan- Basr.................................. 1492

bn-i At............................................ 1492

bn-i Haff.......................................... 1493

brhim Glen.............................. 1493

brhim-i Havvs............................ 1493

mm- A'zam Eb Hanfe............. 1494

Kzern........................................... 1494

Ltfullah Efendi............................... 1494

Mlik bin Dnr................................ 1495

Mansr el-Betih........................... 1496

Mehmed Zhid  Kotku................... 1496

Merkez Efendi.................................. 1497

Metbl.............................................. 1497

Mevln Seyyid Hasan.................. 1498

Muhammed Cevd........................ 1498

Muhammed Kars.......................... 1499

Muhammed Rc............................ 1499

Muhammed zil.......................... 1499

Muhammed veym..................... 1500

Resl Zeki Efendi........................... 1501

Sbit bin Eslem el-Benn........... 1502

akk-i Belh.................................... 1502

eyh Sa'd-i rz........................... 1502

Sadreddn Hayv........................... 1503

Sa'dddn-i Kagr....................... 1504

Sad bin Cbeyr.............................. 1504

Sehl bin Abdullah Tster............. 1504

Sens.............................................. 1505

Seyyid Emr kll............................ 1505

Srr-yi Sekat................................... 1505

Sfyn- Sevr.................................. 1506

a'bn- Vel.................................... 1506

h c Kirmn.......................... 1507

akk-i Belh.................................... 1507

ems-i Tebrz................................. 1508

ibl................................................... 1508

Tc-l-rifn..................................... 1508

Veysel Karn.................................. 1510

Yahy Efendi................................... 1510

Ysuf bin Abdrrahm Aksr....... 1511

Ysuf bin Hseyin Rz................. 1511

Zeynelbidn.................................... 1512

Ziyddn Naheb......................... 1512

Znnn-i Msr................................. 1512

 

KIYMET

 

Abdullah bin Hubeyk...................... 1514

Ahmed Rf..................................... 1514

Ali bin Fudayl................................... 1514

Bill bin Sa'd................................... 1515

Cfer bin Sleymn Dbi............ 1515

Ma'rf- Kerh................................... 1516

Mazhar- Cn- Cnn................... 1516

Reb bin Haysem........................... 1516

Srr-yi Sekat................................... 1516

Yahy bin Muz- Rz.................... 1516

At bin Meysere el-Horasn........ 1516

Hce Osman Hrn..................... 1517

brhim bin Edhem........................ 1517

KOMU

 

Ahmed Hilmi Efendi....................... 1518

Aleddn biz.................................. 1518

At bin Meysere el-Horasn........ 1518

Bir-i Hf......................................... 1518

Eb Ali Sekaf.................................. 1518

mm- A'zam Eb Hanfe............. 1519

Mlik bin Dnr................................ 1519

Zeynelbidn.................................... 1519

 

KONUMAK

 

Abdlkdir Geyln......................... 1520

Ahmed bin sm Antk................. 1520

Ahmed Raf................................... 1520

Ali bin Meymn Marib................. 1520

Aziz Nesef....................................... 1521

Bir-i Hf......................................... 1521

Celleddn-i Devn....................... 1521

Celleddn-i Rm.......................... 1521

Eb Abdullah Dnever................... 1521

Eb Amr ez-Zcc......................... 1521

Eb Bekr bin y........................... 1521

Eb Hafs Haddd en-Nibr.... 1522

Eb Muhammed Rz.................... 1522

Eb Sad-i Harrz........................... 1522

Eyyb-i Sahtiyn............................ 1522

Fudayl bin yd................................ 1522

Hamdn- Kassr.......................... 1522

bn-i Muhayrz.................................. 1522

Ka'b-l-Ahbr.................................. 1523

Mcid el-Krd................................. 1523

Mlik bin Dnr................................ 1523

Ma'rf- Kerh................................... 1523

Mevln Muhammed Rukyye...... 1523

Muhammed Emin Erbil................ 1523

Muhammed bin Ska.................... 1524

Muhammed bin Vsi..................... 1525

Nizmeddn Hm...................... 1525

Ubeydullah- Ahrr......................... 1525

Yahy bin Muz- Rz.................... 1525

Zekeriyy Ensr............................. 1525

 

KT SZ LNET

 

Eb'l-Fadl Ahmed.......................... 1527

Reb bin Haysem........................... 1527

a'b.................................................. 1527

Ynus bin Ubeyd............................ 1527

Abdlmugs bin Zheyr................. 1527

Fudayl bin yd................................ 1527

 

KUL

 

Abdlmecd irvn........................ 1528

Eb Bekr Verrk.............................. 1528

Eb Hafs Haddd en-Nibr.... 1528

Eb Sad Eb'l-Hayr....................... 1528

Esrr Dede...................................... 1529

Hallc- Mansr.............................. 1529

bn-i Nceyd.................................... 1529

Murd- Mnzv.............................. 1529

Srr-yi Sekat................................... 1530

Eb Abdullah Marib.................... 1530

Eb Abdullah Sbeyh................... 1530

Eb Ali Crcn............................... 1530

Eb Ali Dekkk................................ 1530

Evz.................................................. 1531

Hris el-Muhsib........................... 1531

Muhammed bin Ann.................... 1531

Mutarrif bin Abdullah...................... 1531

Nesev.............................................. 1531

Osman bin Merzk el-Kure....... 1531

Rbia-i Adviyye................................ 1531

Semnn Muhib............................... 1531

Abdullah- Dehlev.......................... 1531

Abdullah Harrz.............................. 1532

Abdullah bin Menzil...................... 1535

Abdullah bin Muhammed Mrtei 1532

Akemseddn.................................. 1532

Aleddn biz.................................. 1532

Ali bin Meymn Marib................. 1533

Ali Rmiten..................................... 1533

Amr bin Dnr.................................. 1534

At bin Eb Rebh......................... 1535

Cneyd-i Badd.......................... 1535

Dvd-i skender........................... 1535

Dvd-i T...................................... 1536

Eb Abdullah el-Kure................. 1536

Eb Abdullah Secz........................ 1536

Eb Ykb Nehrecr.................... 1536

Eb'l-Abbs Dnever..................... 1536

bn-i Haff.......................................... 1536

brhim bin Edhem........................ 1536

mm- Kueyr............................... 1537

Ukayl el-Mnbec............................ 1537

Znnn-i Msr................................. 1537

Fehim-i Arvs................................. 1537

Fudayl bin yd................................ 1538

Kbrsl Hafz Ali Efendi.................. 1538

ban- Vel..................................... 1538

ibl................................................... 1539

Yazczde Muhammed Efendi.... 1540

 

KURN-I KERM

 

Abdlhakm Arvs......................... 1541

Abdlvehhb Buhr...................... 1541

Aleddn Konev.............................. 1541

Ali Havs Berlis............................. 1541

Bir-i Hf......................................... 1541

Dvd-i skender........................... 1541

Dehhk bin Mzhim..................... 1542

Eb Bekr bin y........................... 1542

Eb drs Havln............................ 1542

Eb Muhammed Cerr.................. 1542

Eb'l-Hayr Frk............................ 1542

Ferdddn Genc-i eker............... 1542

Habb-i Acem................................. 1542

bn-i bidn....................................... 1543

Kayym-i Zaman............................ 1543

Mlik bin Enes................................ 1543

Mekhl e-m............................. 1543

Meymn bin Mihrn........................ 1543

Muhammed Hc Efdal................. 1543

Muhammed bin Hmid Tirmiz.... 1543

Muhammed Ma'sm Frk......... 1544

Muhammed Tevfk Bosnev.......... 1544

Muhammed Ubeydullah Serhend 1544

Muhammed bin Vsi..................... 1544

Muhammed Zudn...................... 1544

Mutarrif bin Abdullah...................... 1545

Slem.............................................. 1545

ihbddn Ba'lev......................... 1545

Vheyb bin Verd

Zahrddn Halvet

Znnn-i Msr

 

KUTB-L AKTB

 

Byezd-i Bistm............................ 1548

Seyyid Aleddn Ali Semerknd.. 1548

Ukayl el-Mnbec............................ 1550